Actueel nieuws over effectiviteit

Bereik dagbladportals weer gestegen

08 december 2008

Wie denkt dat de Nederlandse dagbladmerken geen groei meer kennen, heeft het mis. Was het bereik van alle dagbladportals in het derde kwartaal van 2007 nog 37%, in dezelfde periode van 2008 loopt dit op naar 47%: een stijging van 27%! De cijfers zijn afkomstig uit de Webmeter, de currency voor het bereik van websites van STIR.

Downloadhttp://www.cebuco.nl/uploads/artikeldownloads/STIR_Q3-2008.pdf

 Gemiddeld bereiken de sites maandelijks 6.386.000 personen van 13 jaar en ouder. Daarbij is het bezoek uit het buitenland niet meegerekend. Het zijn met name mensen tussen de 20 en 49 jaar, een door adverteerders veelvuldig getargette doelgroep. Het bereik onder hen stijgt van 45% in 2007 naar 58% in 2008. In deze groep is de meerderheid dus al op deze nieuwssites te vinden. Maar ook onder de jongeren van 13 tot 19 jaar is het bezoek aan dagbladsites niet gering: een bereik van 39%. Van de groep 50 – 64 jaar wordt 45% bereikt, en de 65-plussers 19%. De laatste groepen zullen door de inhaalslag bij de internetpenetratie allen maar toenemen.

 
Onder de dagbladsitebezoekers zijn ook vele welstandige, hoogopgeleide bezoekers. Het bereik is hier 56%, was 43%, een toename van 30%. En een bereik van 58% onder personen met een hoge opleiding (was 45%).
 
Ook vele boodschappers zien we een site bezoeken. Zowel degenen van 20 tot 49 jaar die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse boodschappen als boodschappers met één of meer kinderen van 0 tot 17 jaar.
 
Dagbladsites zijn een fraaie aanvulling op het nieuws van de papieren krant. Om op de hoogte te zijn van het allerlaatste nieuws worden deze sites dan ook frequent gelezen. Naast een groeiend aantal bezoekers blijkt de online krant ook de moeite waard om vaker te bezoeken. In het derde kwartaal van 2007 legde een bezoeker gemiddeld 15 visits per maand af. In 2008 loopt dit op naar 18. Blijkbaar hebben de online kranten de vaste bezoekers weten te verleiden om vaker het nieuws te checken.
 
Van kannibalisatie is geen sprake. Uit het onderzoek Mediabeleving 2007 Plus, door TNS Nipo/Veldkamp uitgevoerd in opdracht van Cebuco, blijkt dat de inzet van beide kanalen naast elkaar leidt tot synergie. Het laatste online nieuws blijkt prima aan te sluiten op de achtergronden en de analyses van de gedrukte moederkrant.
 
Overigens zijn STIR en NOM momenteel drukdoende om hun bereikscijfers aan elkaar te koppelen. De resultaten hiervan zullen antwoord geven op vragen als “wat is het netto bereik van de gedrukte dagbladen en hun internetsites”. In januari 2009 worden de eerste uitkomsten verwacht.
 

Meer artikelen

Dagbladen gaan niet op vakantie

Dagbladen gaan niet op vakantie

Geen zomerdip in bereik dagbladen. Uit de bereikcijfers blijkt wederom dat Nederland de hele zomer massaal de krant blijft lezen. Van significante seizoensfluctuaties is geen sprake. Het bereik van het mediumtype is het gehele jaar constant. Daarmee genereren dagbladen niet alleen een massaal bereik, het bereik is ook nog eens zeer stabiel in de tijd. Ook in de zomermaanden lezen we gewoon iedere dag de krant. Lees meer >

RTL Nieuws, NRC Media en NU.nl stelen de show tijdens Digital Marketing Live!

RTL Nieuws, NRC Media en NU.nl stelen de show tijdens Digital Marketing Live!

Op 20 en 21 maart jl. zijn duizenden marketeers bijeengekomen voor een nieuwe editie van Digital Marketing Live! Bij dit event werden de nieuwste ontwikkelingen over online marketing en media gepresenteerd. Opvallend was het zelfbewuste optreden van een aantal prominente nieuwsmerken. Aan het enthousiasme in de afgeladen zalen af te meten, lukte het de nieuwsbedrijven uitstekend om de jonge marketeers te inspireren. Lees meer >

Cebuco Oplagedatabase vernieuwd!!

Cebuco Oplagedatabase vernieuwd!!

De oplagesite van Cebuco is volledig geactualiseerd. De website oplagen-dagbladen.nl toont de verspreiding van alle betaalde dagbladen in Nederland. Per gebied valt snel af te lezen welke dagbladen dagelijks bij de huishoudens op de mat vallen. Analyses zijn mogelijk op diverse geografische niveaus: gemeente, Cebucogebied, Nielsen-district en provincie. Lees meer >

home sitemap © 2008 - 2019 Cebuco disclaimer

Cebuco

Tel: 020 4309 100
info@cebuco.nl

Bezoekadres

Hogehilweg 6
1101 CC Amsterdam

Postadres:

Postbus 12040
1100 AA Amsterdam

© 2008 - 2019 Cebuco

Meer over Cebuco »

Sluiten

Beste bezoeker,

Welkom op de site van Cebuco.

Per 1 januari 2014 is Cebuco opgeheven.
Een aantal activiteiten van Cebuco wordt voortgezet onder de naam NDP Nieuwsmedia.
Voor meer informatie zie het persbericht.

Cebuco.nl is nog wel toegankelijk, maar wordt niet meer geactualiseerd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Erik Grimm.