Actueel nieuws over effectiviteit

Exclusieve samenwerking GfK en Cebuco

20 oktober 2012

Met als doel om het rendement van reclame in nieuwsmedia meetbaar te maken, hebben Cebuco en GfK een exclusieve samenwerking afgesloten. Het onderzoekbureau gaat op verzoek van Cebuco een tiental multimediale reclamecampagnes onder de loep nemen.

GfK gaat daarbij de toegevoegde waarde van nieuwsmedia in de mediamix berekenen. Eenzelfde samenwerking toont in Duitsland aan dat het rendement op reclame maken in nieuwsmedia hoog is. 

De laatste jaren is de relevantie van ROI-onderzoek sterk toegenomen; onder invloed van het economisch tij kijken adverteerders kritischer naar hun investeringen in media. De ultieme wens is het geïnvesteerde geld zichtbaar terug te verdienen: door een beter imago, directe aankopen, etc.

In het onderzoek wordt niet alleen gekeken naar de inschakeling van de print nieuwsmedia, maar ook mediakanalen zoals de drukbezochte nieuwssites worden in het onderzoek betrokken. De studie geeft algemene learnings die adverteerders kunnen helpen hun mediastrategie te verbeteren. De eerste GfK-studies in Nederland hebben laten zien dat ROI van reclame tot een derde kan toenemen door de ingeschakelde media efficiënter in te zetten.

Gevalideerde aanpak
Onderzoek naar de kracht van reclame in nieuwsmedia is één van de kernactiviteiten van Cebuco. De organisatie participeert al jaren in bereik- en effectonderzoek. De opzet van de ROI-studies is relatief nieuw en is door GfK Panel Services overgenomen uit Duitsland. In het najaar van 2012 zullen de eerste reclamecampagnes worden doorgemeten.

home sitemap © 2008 - 2019 Cebuco disclaimer

Cebuco

Tel: 020 4309 100
info@cebuco.nl

Bezoekadres

Hogehilweg 6
1101 CC Amsterdam

Postadres:

Postbus 12040
1100 AA Amsterdam

© 2008 - 2019 Cebuco

Meer over Cebuco »

Sluiten

Beste bezoeker,

Welkom op de site van Cebuco.

Per 1 januari 2014 is Cebuco opgeheven.
Een aantal activiteiten van Cebuco wordt voortgezet onder de naam NDP Nieuwsmedia.
Voor meer informatie zie het persbericht.

Cebuco.nl is nog wel toegankelijk, maar wordt niet meer geactualiseerd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Erik Grimm.