Actueel nieuws over effectiviteit

‘Inhoud’ en ‘het dagelijks ritueel’ succesfactoren voor nieuwsmerken

18 juli 2012

De hoogwaardige inhoud en het dagelijkse ritueel zijn de belangrijkste verklaringen voor de populariteit van nieuwsmerken. Dat blijkt uit het

Downloadhttp://www.cebuco.nl/uploads/artikeldownloads/Trust_Survey_2012_Newspapers.pdf

Rituelen spelen dus een belangrijke rol, maar daarnaast is ook de inhoud van het eigen dagbladmerk key; lezers zien dagbladnieuws als betrouwbare, hoogwaardige en unieke content.

Meer dan 92% van de lezers geeft aan de papieren editie te lezen en maar liefst 50% leest ook de digitale variant. Het dagelijkse ontspanningsmoment is een belangrijke verklaring voor de aanhoudende populariteit van de gedrukte krant. De grote populaire dagbladmerken profiteren sterk van het bezoek aan hun sites. Onder de lezers van kwaliteitskranten en onder jong volwassenen zijn de apps verhoudingsgewijs populairder.

Sterke aspecten dagbladen/nieuwsmerken
In het onderzoek -in opdracht van Cebuco- is respondenten gevraagd in trefwoorden te omschrijven wat zij als positief aan dagbladen ervaren. De woorden die het best de positieve aspecten van kranten beschrijven zijn informatief, interessant en belangrijk. Jongeren kiezen vaker voor begrippen als intelligent en vermakelijk. De kwaliteitskranten scoren hoog op educatief, betrouwbaar en intelligent. De grootste Nederlandse kranten leveren volgens de lezers ook veel gesprekstof. Ook associëren de lezers die kranten tevens met leuk en belangrijk.

Dagelijks ritueel van de lezers
Het moment van ontspanning wordt door de meeste respondenten herkend: maar liefst 82% zegt dit behaaglijke moment te herkennen. Daarnaast is ook de inhoud van doorslaggevende betekenis. De intellectuele bagage is een drijfveer, net als het vertrouwen in de krant. Dit laatste weegt zwaar bij de kwaliteitskranten. Bij de populaire titels speelt de behoefte aan gespreksstof een belangrijke rol.

Dankzij deze positieve ervaringen zijn veel krantenlezers een “ambassadeur” voor hun krant. Desgevraagd geven krantenlezers hun titel gemiddeld een 7 als rapportcijfer. Maar liefst 42% geeft aan zijn krant aan vrienden of kennissen aan te bevelen. Bij enkele kranten loopt dit percentage “fans” op tot ruim 70%. Multimediale gebruikers van nieuwsmerken geven gemiddeld een nog hoger cijfer.

Olaf Croon, directeur Cebuco is verheugd over de resultaten. “Veel sceptici wijzen op de alternatieven voor dagbladen; online is alles gratis te vinden. Zij gaan echter aan twee essentiële punten voorbij: de lezer waardeert de hoogwaardige en betrouwbare content, en de krant maakt deel uit van een onmisbaar positief ritueel, waar de consument niet snel afstand van zal doen. Daarnaast verhoogt het online volgen van nieuwsmerken ook nog eens de waardering. Het grote aantal aanbevelingen is daar getuige van.

Europese benchmark
Het Cebuco Trust en Loyalty onderzoek maakt deel uit van een benchmark van de Internationale Nieuwsmedia Marketingorganisatie INMA. In oktober zijn de Nederlandse uitkomsten gespiegeld aan de uitkomsten uit andere Europese landen. Voor het onderzoek in ons land zijn door Intomart GfK ruim 1.050 krantenlezers ondervraagd. In de studie zijn voor zeven dagbladtitels frequente en infrequente lezers ondervraagd. Het veldwerk is in juni 2012 uitgevoerd. 


 

Meer artikelen

Dagbladen gaan niet op vakantie

Dagbladen gaan niet op vakantie

Geen zomerdip in bereik dagbladen. Uit de bereikcijfers blijkt wederom dat Nederland de hele zomer massaal de krant blijft lezen. Van significante seizoensfluctuaties is geen sprake. Het bereik van het mediumtype is het gehele jaar constant. Daarmee genereren dagbladen niet alleen een massaal bereik, het bereik is ook nog eens zeer stabiel in de tijd. Ook in de zomermaanden lezen we gewoon iedere dag de krant. Lees meer >

RTL Nieuws, NRC Media en NU.nl stelen de show tijdens Digital Marketing Live!

RTL Nieuws, NRC Media en NU.nl stelen de show tijdens Digital Marketing Live!

Op 20 en 21 maart jl. zijn duizenden marketeers bijeengekomen voor een nieuwe editie van Digital Marketing Live! Bij dit event werden de nieuwste ontwikkelingen over online marketing en media gepresenteerd. Opvallend was het zelfbewuste optreden van een aantal prominente nieuwsmerken. Aan het enthousiasme in de afgeladen zalen af te meten, lukte het de nieuwsbedrijven uitstekend om de jonge marketeers te inspireren. Lees meer >

Cebuco Oplagedatabase vernieuwd!!

Cebuco Oplagedatabase vernieuwd!!

De oplagesite van Cebuco is volledig geactualiseerd. De website oplagen-dagbladen.nl toont de verspreiding van alle betaalde dagbladen in Nederland. Per gebied valt snel af te lezen welke dagbladen dagelijks bij de huishoudens op de mat vallen. Analyses zijn mogelijk op diverse geografische niveaus: gemeente, Cebucogebied, Nielsen-district en provincie. Lees meer >

home sitemap © 2008 - 2021 Cebuco disclaimer

Cebuco

Tel: 020 4309 100
info@cebuco.nl

Bezoekadres

Hogehilweg 6
1101 CC Amsterdam

Postadres:

Postbus 12040
1100 AA Amsterdam

© 2008 - 2021 Cebuco

Meer over Cebuco »

Sluiten

Beste bezoeker,

Welkom op de site van Cebuco.

Per 1 januari 2014 is Cebuco opgeheven.
Een aantal activiteiten van Cebuco wordt voortgezet onder de naam NDP Nieuwsmedia.
Voor meer informatie zie het persbericht.

Cebuco.nl is nog wel toegankelijk, maar wordt niet meer geactualiseerd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Erik Grimm.