Actueel nieuws over effectiviteit

Krant en nieuwssites vullen elkaar aan!

21 april 2011

Het miljoenenbereik dat dagbladsites maandelijks realiseren, blijkt het lezerspubliek van de gedrukte moedertitel sterk aan te vullen. Dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde derde editie van de gekoppelde bereikcijfers van NOM (print) en STIR (online). Gemiddeld zorgen de dagbladsites maandelijks voor een verdubbeling van het aantal unieke lezers van het dagblad. Een minderheid, 16% van de dagbladlezers, raadpleegt beide verschijningsvormen van een dagbladmerk naast elkaar.

Downloadhttp://www.cebuco.nl/uploads/artikeldownloads/NOM_STIR_dagbladen_2010.pdf

Ook de nieuwe cijfers laten zien dat de verschillende uitgeefactiviteiten elkaar niet kannibaliseren, maar juist aanvullen en versterken. Gemiddeld surft een Nederlander zo’n 20 keer per maand naar één of meer dagbladsites. Per keer worden er circa vijf pagina’s geraadpleegd. Daarmee wordt de directe “nieuwshonger” naar tevredenheid gestild. Het gedrukte dagblad is voor de behoefte aan achtergronden en duiding onontbeerlijk.

Hoewel de dagbladsites een miljoenenpubliek bedienen, is het bereik van de gedrukte dagbladen aanzienlijk hoger. Met een gemiddeld maandelijks bereik van 6,7 miljoen van dagbladsites worden weliswaar de helft van de Nederlanders bediend. Het dagelijks bereik van dagbladen is met 9,2 miljoen Nederlanders veruit het grootst. Het totale massale bereik bewijst de kracht van de Nederlandse dagbladmerken.

Bron voor multimediaal bereik
De Stichting Internetreclame (STIR) en het Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM) hebben op 15 april de derde editie gepubliceerd met gecombineerde bereiksdata van print en online. Het bestand speelt in op het multimediale portfolio van printuitgevers en stelt hen in staat het bereik van print en websites op juiste wijze te kwantificeren.

Met het fusiebestand kan zowel het exclusieve bereik van beide mediumtypen als de overlap worden bepaald. Door het gekoppelde bestand zijn uitgevers in staat om het gecombineerd bereik van hun print- en internetactiviteiten aan adverteerders voor te leggen. Maar ook mediastrategen kunnen voor multimediale communicatiestrategieën gebruik maken van inzichten in gecombineerd print- en internetbereik.

Fusietechniek
NOM en STIR hebben sinds 2008 een algemeen geaccepteerde methode om print- en internetbereiksgegevens te koppelen, waarmee het gecombineerde bereik van deze twee media gerapporteerd kan worden. De onderzoekers van NOM en STIR hebben samen met Pointlogic een methode ontwikkeld die aan alle eisen voldoet. In het tijdperk van crossmediaal uitgeven wordt dit unieke project vanuit geheel Europa met grote interesse gevolgd.

Het gefuseerde bestand is gebaseerd op de meest recente NOM Doelgroep Monitor en STIR Webmeter-gegevens.

Het gekoppelde NOM/STIR bestand omvat de NOM Print & Doelgroep Monitor (NPDM) 2009-II/2010-I. Het voordeel van de nieuwe NPDM is dat er nu gewerkt wordt met een groter bestand van zo’n 22.000 respondenten met zowel media- als consumentengegevens; op deze manier kunnen kleinere media en kleinere doelgroepen beter geanalyseerd worden. Daaraan zijn vervolgens de STIR-bereikscijfers van de periode juni t/m november 2010 middels een fusietechniek toegevoegd. Internetbereiksgegevens worden opgeleverd in de vorm van zowel dagkansen als maandkansen; ook dit bevordert het gebruiksgemak.

Meer artikelen

Dagbladen gaan niet op vakantie

Dagbladen gaan niet op vakantie

Geen zomerdip in bereik dagbladen. Uit de bereikcijfers blijkt wederom dat Nederland de hele zomer massaal de krant blijft lezen. Van significante seizoensfluctuaties is geen sprake. Het bereik van het mediumtype is het gehele jaar constant. Daarmee genereren dagbladen niet alleen een massaal bereik, het bereik is ook nog eens zeer stabiel in de tijd. Ook in de zomermaanden lezen we gewoon iedere dag de krant. Lees meer >

RTL Nieuws, NRC Media en NU.nl stelen de show tijdens Digital Marketing Live!

RTL Nieuws, NRC Media en NU.nl stelen de show tijdens Digital Marketing Live!

Op 20 en 21 maart jl. zijn duizenden marketeers bijeengekomen voor een nieuwe editie van Digital Marketing Live! Bij dit event werden de nieuwste ontwikkelingen over online marketing en media gepresenteerd. Opvallend was het zelfbewuste optreden van een aantal prominente nieuwsmerken. Aan het enthousiasme in de afgeladen zalen af te meten, lukte het de nieuwsbedrijven uitstekend om de jonge marketeers te inspireren. Lees meer >

Cebuco Oplagedatabase vernieuwd!!

Cebuco Oplagedatabase vernieuwd!!

De oplagesite van Cebuco is volledig geactualiseerd. De website oplagen-dagbladen.nl toont de verspreiding van alle betaalde dagbladen in Nederland. Per gebied valt snel af te lezen welke dagbladen dagelijks bij de huishoudens op de mat vallen. Analyses zijn mogelijk op diverse geografische niveaus: gemeente, Cebucogebied, Nielsen-district en provincie. Lees meer >

home sitemap © 2008 - 2019 Cebuco disclaimer

Cebuco

Tel: 020 4309 100
info@cebuco.nl

Bezoekadres

Hogehilweg 6
1101 CC Amsterdam

Postadres:

Postbus 12040
1100 AA Amsterdam

© 2008 - 2019 Cebuco

Meer over Cebuco »

Sluiten

Beste bezoeker,

Welkom op de site van Cebuco.

Per 1 januari 2014 is Cebuco opgeheven.
Een aantal activiteiten van Cebuco wordt voortgezet onder de naam NDP Nieuwsmedia.
Voor meer informatie zie het persbericht.

Cebuco.nl is nog wel toegankelijk, maar wordt niet meer geactualiseerd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Erik Grimm.