Actueel nieuws over effectiviteit

Nieuwe leefstijlgroepen in Nederlandse bereiksonderzoeken

26 november 2010

De gezamenlijke bereiksonderzoeken en NPO hebben eind november de nieuwe leefstijlgroepen gepresenteerd. Het door NPO ontwikkelde segmentatiemodel is afgestemd op de wensen van de Nederlandse mediabranche.

De leefstijlindeling is ontwikkeld om het mediagedrag van doelgroepen te verklaren en inzicht te bieden in de leefwereld van groepen mediaconsumenten. Voor het eerst is er nu een segmentatiemodel dat in alle mediabereiksonderzoeken (televisie van SKO, radio van RAB, print van NOM en internet van STIR) beschikbaar wordt gesteld. Het grote voordeel is dat de bereiksonderzoeken straks meer handvatten bieden dan de gangbare doelgroepvariabelen als leeftijd, geslacht en welstand.

Naast de Media Standaard Survey (MSS) die per 1 januari 2011 van start gaat, is dit het tweede project dat door de mediabereiksonderzoeken in gezamenlijkheid is georganiseerd.

Er worden in het Leefstijlenmodel 8 nieuwe groepen onderscheiden: Kritische Verdiepingzoekers, Onbezorgde Trendbewusten, Praktische Familiemensen, Zorgzame Duizendpoten, Jonge Connectors, Traditionele Streekbewoners, Betrokken Gelovigen en Drukke Forenzen.

Op www.kijkonderzoek.nl  worden voor elk van deze groepen achtereenvolgens de demografische gegevens, waarden en opvattingen, interesses en vrijetijdsbesteding, mediabehoeften en mediagedrag kort besproken.

De onderzoeksdata over de Nederlandse dagbladen komen in het najaar van 2011 beschikbaar. Maar al tijdens de presentatie op 24 november jl. werd een tipje van de sluier over de krantenlezers opgelicht. De presentatie maakte duidelijk dat de Nederlandse dagbladen goed aansluiten op diverse doelgroepen uit dit model. Betaalde, regionale en gratis dagbladen spelen alle in op de sterke behoeften die bij verschillende segmenten leven.

Omdat er bij het model een grote transparantie wordt nagestreefd, komen ook alle onderliggende vragen van het model voor analyse beschikbaar. Het gaat hier om vragen over waarden, muzieksmaak, opleiding, vrije tijd e.d. NOM dat al een groot doelgroep- en merkgebruikonderzoek omvat, zal met deze extra kenmerken verrijkt worden.

Voor vragen over Leefstijlen in NOM en STIR kunt u contact opnemen met e.grimm@cebuco.nl, Hoofd Onderzoek.

home sitemap © 2008 - 2019 Cebuco disclaimer

Cebuco

Tel: 020 4309 100
info@cebuco.nl

Bezoekadres

Hogehilweg 6
1101 CC Amsterdam

Postadres:

Postbus 12040
1100 AA Amsterdam

© 2008 - 2019 Cebuco

Meer over Cebuco »

Sluiten

Beste bezoeker,

Welkom op de site van Cebuco.

Per 1 januari 2014 is Cebuco opgeheven.
Een aantal activiteiten van Cebuco wordt voortgezet onder de naam NDP Nieuwsmedia.
Voor meer informatie zie het persbericht.

Cebuco.nl is nog wel toegankelijk, maar wordt niet meer geactualiseerd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Erik Grimm.