Actueel nieuws over effectiviteit

Reclame reactie planning op basis van kennis van de informatieverwerking van het brein

01 oktober 2008

Cebuco heeft in 2005 Sjoerd Reus gevraagd de RReporter (toen de "Reclame Reactie Planner" diepgaand te analyseren. Doel van de stage was om met behulp van analyses in de RRP te onderzoeken of de wetmatigheden in de Psychonomie overeenkomen met de reacties in de Reclame Reactie Onderzoeken (RRO’s).

Downloadhttp://www.cebuco.nl/uploads/artikeldownloads/Reclame_reactie_planning.pdf

Het algemene doel van het onderzoek is het analyseren van de invloed van advertentiekenmerken op de boodschapoverdracht. Andere doelstelling is te onderzoeken in welke mate deze effectiviteit voorspelt en verklaard kunnen worden aan de hand van wetmatigheden binnen de psychonomie.
home sitemap © 2008 - 2019 Cebuco disclaimer

Cebuco

Tel: 020 4309 100
info@cebuco.nl

Bezoekadres

Hogehilweg 6
1101 CC Amsterdam

Postadres:

Postbus 12040
1100 AA Amsterdam

© 2008 - 2019 Cebuco

Meer over Cebuco »

Sluiten

Beste bezoeker,

Welkom op de site van Cebuco.

Per 1 januari 2014 is Cebuco opgeheven.
Een aantal activiteiten van Cebuco wordt voortgezet onder de naam NDP Nieuwsmedia.
Voor meer informatie zie het persbericht.

Cebuco.nl is nog wel toegankelijk, maar wordt niet meer geactualiseerd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Erik Grimm.