Sterke groei apps dagbladuitgevers

28 juni 2011

Ruim

De sterke groei van het gebruik van apps hangt samen met de snelle uitrol van tablets en smartphones in Nederland. In juni 2011 heeft 6% van de internettende Nederlanders een tablet in bezit en 38% een smartphone (mobiele telefoon met internet). In augustus 2010 had nog slechts 1% een tablet in bezit en 23% een smartphone. Daarnaast is 14% van de Nederlanders van plan om op korte termijn een tablet aan te schaffen.

Mediaconsumptie
Gemiddeld genomen heeft een tablet-bezitter 25 apps gedownload, een smartphone bevat gemiddeld 15 apps. Smartphones en tablets worden steeds meer gebruikt voor mediaconsumptie. Ruim de helft van de smartphone-bezitters heeft een of meer media-apps gedownload, en 70% van de tablet-bezitters heeft een of meer media-apps. De Telegraaf en NU hebben de meest succesvolle apps. Gevolgd door de apps van de Volkskrant, Parool, NRC Handelsblad en NRC.next.

Dagbladen als multimediale merken
Dat de Nederlandse dagbladen zijn uitgegroeid tot multimediale merken wordt in het onderzoek zeer goed duidelijk (zie visual). Veel Nederlanders komen met diverse verschijningsvormen in aanraking. De overgrote meerderheid van 86% geeft aan wel eens een gedrukte krant te lezen. Daarnaast bekijkt tweederde van de respondenten de websites van dagbladen. Ook de nieuwere digitale kanalen dragen substantieel bij; 36% bekijkt wel eens via de computer de digitale versie van de krant en daar komen in dit recente onderzoek ook nog eens 18% via de smartphone en 4% via de tablets bij. Een simpele optelsom leert dat men gemiddeld meer dan twee kanalen raadpleegt. Daarmee blijkt dat de Nederlandse dagbladmerken definitief als digitale merken gevestigd zijn.

Nieuwe Kanalen voegen leestijd dagbladen toe
Het onderzoek leert voorts dat de nieuwe mediakanalen voor de dagbladmerken veel extra consumptietijd toevoegen op de gedrukte krant, wekelijks zo’n anderhalf uur. De stelling dat kranten onder de ontlezing lijden is daarmee overtuigend verworpen.

Multimedia Nieuwsconsument
Als wordt gekeken naar de frequentie van het gebruik van de verschillende dagbladkanalen dan valt op dat de gedrukte krant het meest frequent gebruikt wordt. De meerderheid leest meer edities per week. Ook de dagblad-sites worden met grote regelmaat bezocht. Het onderzoek laat tevens zien dat tablet-gebruikers intensieve gebruikers van dagbladapps zijn. De grootste groep van deze voorlopers roept de krant minimaal éénmaal per week op.

Profiel digitale dagbladlezer
De digitale dagbladlezer is een jonge, hoogopgeleide man die relatief weinig tijd besteedt aan televisiekijken of bladen lezen en qua radio luisteren en internetten in de middenmoot hoort. Rond 20% gebruikt de dagblad-apps vrijwel dagelijk.

Veel toegevoegd bereik voor dagbladmerken
Het onderzoek toont aan dat succesvolle digitale merken middels de nieuwe vormen van distrubutie aantoonbaar nieuw bereik toevoegen aan de papieren uitgave: de helft van de lezers op smartphone of tablet-lezers is namelijk geen lezer van de papieren versie. Daarnaast voegt de digitale versie extra contacten toe met minder frequente en frequente lezers van de dagbladen.

Het onderzoek Trends in Digitaal Lezen is uitgevoerd door Intomart GfK in samenwerking met Nationaal Onderzoek Multi Media (NOM) en Mediafacts.

Het onderzoek is gebaseerd op een representatieve steekproef van 850 respondenten uit het Intomart Online Panel, met een extra steekproef van tabletbezitters. Het onderzoek is representatief voor 13.939.000 Nederlanders die weleens op het internet surfen.

Bron: Intomart GfK

Meer artikelen

Onderzoek Mediabeleving: nu met uitgebreide presentatie.

Onderzoek Mediabeleving: nu met uitgebreide presentatie.

Op de elf belevingsdimensies binnen dit onderzoek, hebben dagbladen overall de hoogste score. Klik door naar de een uitgebreide presentatie over de Mediabeleving van nieuwsmedia. Lees meer >

 
 
home sitemap © 2008 - 2019 Cebuco disclaimer

Cebuco

Tel: 020 4309 100
info@cebuco.nl

Bezoekadres

Hogehilweg 6
1101 CC Amsterdam

Postadres:

Postbus 12040
1100 AA Amsterdam

© 2008 - 2019 Cebuco

Meer over Cebuco »

Sluiten

Beste bezoeker,

Welkom op de site van Cebuco.

Per 1 januari 2014 is Cebuco opgeheven.
Een aantal activiteiten van Cebuco wordt voortgezet onder de naam NDP Nieuwsmedia.
Voor meer informatie zie het persbericht.

Cebuco.nl is nog wel toegankelijk, maar wordt niet meer geactualiseerd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Erik Grimm.