BVA, PMA en STIR vormen JIC

18 mei 2009

Op 15 mei is het STIR bereiksonderzoek officieel ondergebracht in een Joint Industry Committee. Dat wil zeggen dat het onderzoek vanaf nu wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van niet alleen de exploitanten zoals tot nu het geval was. Ook de mediabureaus (PMA) en de adverteerders (BVA) zijn nu mede opdrachtgever van het onderzoek. Eind 2008 is gestart met de voorbereiding voor de oprichting van het JIC STIR.

Door de toetreding van BVA en PMA moest de belangen-vertegenwoordiging binnen het JIC STIR van de exploitanten geregeld worden. Voorheen waren de exploitanten van de websites in het STIR-onderzoek lid van STIR. Deze online-exploitanten hebben nu een nieuwe stichting opgericht waarin hun belangen zijn ondergebracht. Deze stichting heet de stichting verenigde internetexploitanten (VINEX) en is vergelijkbaar met het oude STIR.

VINEX is met vier bestuursleden vertegenwoordigd in het nieuwe JIC STIR. BVA en PMA leveren ieder twee bestuursleden. Jeroen Cnossen vervult op dit moment op interim basis de rol van onafhankelijk voorzitter.

De vorming van het JIC is in goede harmonie verlopen. Vanaf december hebben de drie partijen al nauw samengewerkt, alsof het JIC al gevormd was. Dat was ook noodzakelijk want er gebeurt veel rond het STIR-internetbereiksonderzoek.

De datafusie tussen NOM en STIR heeft alleen kunnen gebeuren nadat er overeenstemming was over de oprichting van het JIC STIR. De nieuwe JIC-partners BVA en PMA hebben vanaf het begin mee kunnen denken in dit proces.

Een volgend groot project is een audit die uitgevoerd zal worden op het STIR bereiksonderzoek. Een onafhankelijke partij zal zowel de methodiek als de uitkomsten toetsen aan de internationaal geldende normen voor bereiksonderzoek. Uiteraard zal ook met een kritische blik worden gekeken naar de betrouwbaarheid van de uitkomsten van het onderzoek. Hoewel verwacht wordt dat de uitkomsten van deze audit zullen bevestigen dat we met het huidige STIR onderzoek voorop lopen in de wereld van internetbereiksonderzoek, hechten alle partijen binnen het JIC er veel waarde aan dat deze audit op korte termijn wordt uitgevoerd. De voorbereiding voor de audit is inmiddels afgerond. Binnen enkele weken wordt bekend gemaakt wie de audit uit zal voeren. In het vierde kwartaal van 2009 zal de audit afgerond zijn.

Vanaf het begin van STIR in 2004 is Peter Wiegman het gezicht van STIR geweest. Dat zal binnenkort veranderen. Voor de functies van voorzitter en directeur JIC STIR wordt op dit moment met kandidaten gesproken. Peter zal als directeur VINEX de belangen van de exploitanten gaan behartigen binnen het JIC.

home sitemap © 2008 - 2019 Cebuco disclaimer

Cebuco

Tel: 020 4309 100
info@cebuco.nl

Bezoekadres

Hogehilweg 6
1101 CC Amsterdam

Postadres:

Postbus 12040
1100 AA Amsterdam

© 2008 - 2019 Cebuco

Meer over Cebuco »

Sluiten

Beste bezoeker,

Welkom op de site van Cebuco.

Per 1 januari 2014 is Cebuco opgeheven.
Een aantal activiteiten van Cebuco wordt voortgezet onder de naam NDP Nieuwsmedia.
Voor meer informatie zie het persbericht.

Cebuco.nl is nog wel toegankelijk, maar wordt niet meer geactualiseerd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Erik Grimm.